Buradasınız : Kurumsal Eğitim Programları Temel Psikoloji Sertifikası

Temel Psikoloji Sertifikası

 

"KİŞİSEL GELİŞİM İÇİN TEMEL PSİKOLOJİ SERTİFİKASI"


Derneğimiz çalışmaları dahilinde Türk Toplumu ile ilgili yapıcı araştırma ve incelemelerimizi, görev bilincimiz ve sorumluluğumuz dahilinde sürdürmeye devam etmekteyiz.
Bu açıdan, her ne kadar okullarda Psikoloji Dersleri Orta Öğretim sürecinde verilmekte ise de, bunun aslında tüm toplumumuz için temelden incelenmesi ve irdelenmesi gerektiği ve hayat boyu tüm bireysel ilişkilerde daha eğitimli olmak zorunluluğu görev bilincimizle, imkanlarımız doğrultusunda halkımızın çalışmalarımızdan rahat bir şekilde istifade etmesi için bu olmazsa olmaz dersleri istifadenize ücretsiz olarak sunmaya karar verdik.

Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği, St. Clements University ve Press Grup ortak çalışmalarıyla bu dersler size şifreniz ile ulaşabileceğiniz hale getirilmiş olup, 7 gün, 24 saat ücretsiz olarak bu derslerden online olarak istifade edebilirsiniz.

·         Dersler, insan psikolojisini, iletişim ve empati kuralları dahil sıfırdan ele almaktadır.
·         Daha mutlu bireyler olmak için olmazsa olmazlarını,
·         Aile içinden başlayarak temel sosyal çevre psikolojik kurallarını,
·         ve onlarca kaynak, akademisyen ve yerli – yabancı kitap ve otoritenin referans alındığı öz bilgileri bu derslerde zevkle izleyeceksiniz.
·         Daha başarılı, hayata daha pozitif bakan ve daha sorumluluk sahibi bireyler olacaksınız.
·         Derslerinizin bitiminde, tarafınıza Kişisel Gelişim İçin Temel Psikoloji Sertifikası katılımı belgesi verilecektir.
Bu katılım sertifikasının, CV’niz, akademik ya da diğer çalışmalarınızdaki referanslarınız ve yaşam kaliteniz için bir belge olacağını temenni ediyoruz.

Bu Sertifika Programı, toplumumuzun daha sağlıklı bireylerden oluşması ve psikoloji terim ve kavramlarına daha fazla hakim olması, orta ve yüksek okul öğrencilerinin derslerine faydalı olmak ve psikoloji bilimini halkımıza sevdirerek "psikolog ve psikiyatrist" bilincini aşılamak, kişilerin uzmanlara danışma bilincini şevk etmek, arttırmak ve bu uzmanlardan daha fazla yaralanmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Sertifika oluru, St. Clements University Dekanlığı akademik ve bilimsel kadrosu tarafında incelenmek üzere gerçekleştirilmektedir. Bu Sertifika yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir, mesleki bir yeterlilik anlamına gelmez.
Verilen dersler, St. Clements University Temel Psikoloji Derslerinden ibaret olup, video ders anlatımları ve müfredat, yine üniversite denetim ve onayında, Türk öğretmenler tarafından anlatılmakta, denetlenmekte, programları ve işleyişi düzenlenmektedir. Bu dersin bitirilmesi ile alınacak belge, Psikoloji Derslerine giriş ve Temel Psikoloji dersleri yeterliliği anlamında akreditesi Kurumumuzca da uygun görülmüştür.

"KİŞİSEL GELİŞİM İÇİN TEMEL PSİKOLOJİ SERTİFİKASI" KONU BAŞLIKLARI

 1. Psikoloji Tarihi
 2. Psikolojik Araştırma Yöntemleri
 3. İnsan beyinin işleyişi ve zihin kavramı
  1. Beynin Yapısı
  2. Beynin Bölümleri
  3. Bilinç ve Bilinçaltı Kavramları
  4. Bilincin Değişik Durumları
   1. Uyku - Ruya
   2. Meditasyon
   3. Hipnoz
  5. Hormanal Sistem
 4. Algı Kavramı
 5. Öğrenme
  1. Klasik Koşullanma
  2. Edimsel Koşullanma
  3. Bilişsel Öğrenme
 6. Bellek Kavramı
 7. Kişilik
 8. Terapiler
  1. İç görü terapileri
  2. Davranış Terapileri
  3. Grup Terapileri
  4. Klasik Koşullanma

Görevimizi yapıyor olmanın gururu içerisinde size düşen ise bir başlangıçsa, kaydınızı şimdi yapınız.
Başarılar dileriz.

Kişisel Gelişim İçin Temel Psikoloji Sertifikası, e-sertifika değildir. Adınıza düzenlenmiş, basılı sertifikadır ve örneği aşağıdadır. Böylece, kişiye özel sertifika derslerin edinimleri sonucu hakedildiğinde aynı yolla gönderilmektedir. Bu yöntem, haksız sertifika edinimini en aza indirmek için seçilmiştir.

Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, SertifikaPress ve akredite eden kuruma ait  disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve Sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerden geçer not alınması kadar ilgili Öğretim Üyesi, Danışman Öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden, ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm T.C. kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, sınava kendisi yerine başkasının girmesi gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu kişiler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar iptal edilir. İptal edilecek sertifika kişinin kendisine, bahsedilen şekilde davranışına rastlanmak suretiyle iptal edileceği hususu üzere ihtar edilir. Şayet kişi sertifikasını yukarıda bulunan bir sebeple makul bir yazlı açıklama yapmamak üzere ilgili kuruma iade etmezse gerekli kanuni yol izlenerek kişinin sertifikasının kanunen iptali ve mahkeme yoluyla kendisinden alınması sağlanır. Bu ve diğer, daha sonra yenileme, belirleme ya da tek taraflı olarak ilgili hükümleri değiştirme yetkisi, Sertifikayı veren ve akredite kurum ve kuruluş/lar inisiyatifindedir.

 

Uzaktan Eğitim Tekniği ile ders/kurs göreceğiniz adresimiz : http://ogrenci.sertifikapress.com
 "Kişisel Gelişim İçin Temel Psikoloji Sertifikası" başvurusu için lütfen tıklayınız..


 


Sıkça Sorulan Sorular;

1. Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği bu hizmeti niye vermektedir?
a. Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği, bu hizmeti Türkiye’deki bilimsel araştırmalara katkı ve toplumun psikolojiye olan ilgisini arttırmak için derneğin kurulma vazifesine istinaden gerçekleştirmektedir.
b. Bu konuda derneğimiz, Psikologlar Federasyonunun asıl üyesi olarak ve yine bu Federasyonun resmi çatısı ve Yönetim Kurulu Başkanlığında bu hizmetleri uzun zamandan beri online – örgün – seminerler yoluyla vermiştir. Bu hizmet şimdi dileyen herkese bilgisayar üzerinden verilmektedir. 
c. Derneğin şimdi amacı ise, Avrupa Birliği standartlarında, derslerin örgün olarak en ücra yerlere götürülmesi ve “hayat boyu eğitim” çerçevesinde bilinçli, eğitimi, işsizliğin azaltılması çerçevesinde kalifiye personelin istihdamını kolaylaştırıcı altyapının hazırlanmasıdır.

2. Alabileceğim dersler hangileridir?
a. Derneğimize ait tüm dersleri alabilirsiniz.

3. Her bir dersin süresine kadar?
a. Her bir ders ortalama 12 saat sürmektedir. Ek dersleri almak isterseniz bu süre ortalama 20 saati bulmaktadır.
b. Her bir Türkçe, uzman Psikolog ve Psikiyatristlerin anlattığı ve halkın her kesiminin kolayca anlayacağı, günlük yaşamdan örnekler, yeri geldiğinde sizi keyiflendirecek esprilerle süslenmiş derslerin videolarının izlenmesi için tavsiye edilen süre 6-7 gündür.
c. Dersleri izlemeniz için önerilen zaman, size bağlı olmak kaydı ile boş ve konsantre olabileceğiniz bir akşam saatidir.

4. En kısa ne kadar zamanda bir dersi bitiririm ve sertifikamı alırım?
a. Ortalama 3 günde dersleri bitirebilirsiniz.
b. Tavsiye ettiğimiz süre bir haftadır.
c. Son dersi müteakip bir genel tekrar yapınız. Bunu ders videolarından anlamadığınız yâda tekrar izlemek istediğiniz yerleri yineleyerek yapabilirsiniz.
d. “Ders ”tanımını yapmaktayız ancak, video anlatımlar kesinlikle teorik olmadığı ve çok kolay ve halkın her kesiminin anlayabileceği özellikte olduğu için anlatımları bir dost sohbetinde kendinizi geliştirme keyfi olarak algılayınız.
e. Son dersin ardından sınava hazırsınız demektir. Sınav tabına tıklayın ve sınava girin, hepsi maksimum 5 dakikada sınavınız biter ve artık işlem Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Başkanlığında.
f. Sınavınız biter bitmez Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Başkanlığına ve size bir teyit e-postası gelir. Bu e-posta derhal akademisyenlerce incelenmek üzere sınav komisyonuna ulaşır. Bu işlemler o iş günü içinde tamamlanır ve ortalama 1 saat sürer.  Yönetim Kuruluna giden son talep imzalanır ve akredite ve kaşesi yapılarak sertifikanız oluşturulur ve kargoya hazır duruma gelir.

5. Dersi almak için en fazla ne kadar sürem var?
a. Dersleri almak için en fazla 3 ayınız var.
b. İstediğiniz her an 3 ayı geçmemek kaydı ile erişimizi sağlayabilirsiniz.

6. Video ders ne demektir?
a. Video ders, televizyonda ya da dershanede ders izlemek demektir. Dersler sesi ve anlaşılırdır. Ama Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği tarafından oluşturulan bu dersleri bir dost sohbeti zevkinde izleyerek keyif alacaksınız.
b. Ancak bir şansınız var ki, bu da teknoloji sayesinde gerçekleşiyor. Bu sohbetleri dilediğiniz yerde durdurup istediğiniz zaman izlemeye devam edebilir ya da keyif aldığınız yerleri tekrar edebilirsiniz.

7. Dersleri kim anlatıyor?
a. Dersleri, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Başkanlığına bağlı ve Türkiye’nin en uzman kadrosundaki Psikologlar ve Psikiyatristler anlatıyor.
b. Her birisi birçok akademik çalışmaya imza atmış, alanında kariyer ve isim yapmış ve siz öğrencileri ya da dinleyenleri olmaktan keyif alacağınız ve gurur duyacağınız isimler bunlar.
c. Her bir ders kendi uzmanınca verilmektedir.

8. Dil Türkçe mi?
a. Evet, dersler Türk uzmanlarca Türkçe anlatılmaktadır.
b. Yabancı dildeki derslerimiz farklıdır.

9. Başvurmam için en az hangi okul mezunu olmam gerekir?
a. Hiç önemli değil. Eğitiminiz ne olursa olsun hemen başlayabilirsiniz. Sizden mezuniyet ya da diploma istenmemektedir ve ne iş yaptığınız sorulmamaktadır.
b. Şu ana kadar 90 bine yakın öğrencimizin ancak 2 bini psikoloji biliminin içindedir. Geri kalanına bu bilimi sevdirmenin ve kendilerini ve çevrelerini daha pozitif görerek başarılı bireyler olmalarının vesilesi olmak gururu içindeyiz.

10. Bu dersler ne işime yarayacak?
a. Bu dersler, sizin hayatı şimdiye kadar anlamadığınızı fark ettirecek kadar anlamlı bir hayata sahip olmanız gerekenleri öğretecek ve/veya hatırlatacak
b. Saygı ve sevginizi, ailenize, çocuklarınıza, anne babanıza ve tüm bireylere kadar işleyecek.
c. Başarılı olmanın kesin ve kestirme yollarını şimdiye kadar hiç duymadığınız kadar kesin ve garanti bir şekilde açıklayacak
d. Kariyerinizdeki imkân ve ihtimalleri ilk kez görmenizi sağlayacak
e. Ezber ve öğrenme teknikleri gibi yolları özetleyerek hafızanızı ve beyninizi daha kullanmanıza yardımcı olacak
f. Sözde değil, gerçek mutluğun sizde olduğunu size öğretmeyecek, hatırlatacak
g. Bildiklerinizi başkalarına öğretmeniz için sizi sertifika ile ödüllendirecek
h.Sertifikanız ile sizi başkalarından farklı kılacak
i.Alanınız olsun olmasın, sizi işyerinizde insan ilişkileri ile ilgili bilgi sahibi olduğunuz için hatta bunların uzmanlarından derslerini aldığınız için yöneticileriniz tarafından seçilir ve kalifiye kılacak
j. İnsanoğlunun başından beri bildiği ama hep bilinçaltında gizli yeteneklerini yüze çıkarmanızı sağlayarak gerçeği, net ve kesin hatta en kolay şekilde görmenizi sağlayacak
k. Boş kuruntular ya da ihtimalleri bertaraf edeceksiniz bu derslerle, hayata, çevrenize tüm insanlığa bakış açınız değişecek
l. Ülkeler arası problemler dâhil birçok insan ilişkisi kavramını daha çabuk algılayacak ve anlayacaksınız.
m. Ailenizi daha kolay anlayacaksınız
n. Çocuklarla iletişiminiz artacak
o.Kadınları daha kolay anlayacak ve iletişimin sadece bakış açısı farklılığı olduğunu kabul edeceksiniz
p. Öğrenme teknikleri bilginiz artacak ve sınavlarda başarılı olacaksınız
q. Kariyerinizi daha net adımlarla ilerleteceksiniz
r. Alt ve üstlerinizle iletişiminiz güçlenecek
s. Daha sağlıklı olacaksınız
t. Stres ve benzeri hastalıklara yakalanma riskiniz azalacak, müdahale şansınız olacak, sağlıklı birey olacaksınız
u. Psikolojiniz sağlam olduğu için anatomi ve fizyolojiniz de sağlamlaşacak, hemen fark edeceksiniz
v. Çevrenizdeki psikolojik durum ve vakalara önlem alabilecek, müdahale edebilecek ve hatta çözüm bulacaksınız
w. Saygınlığınız artacak
x. Sevgi kavramını daha dolu yaşayacaksınız
y. Kararlarınız daha net ve sarih olacak, eskisinden daha da yapıcı olacaksınız
z. İnsan olmanın gerekliliklerini öğrenecek, hatırlayacak ve hatırlatacak, öğreteceksiniz
aa.   Dünya bakışınız değişecek

11.  Kaç yaşında olmam gerekli, yaş sınır var mı?
a. Yaş sınırınız yok, 18 yaş üstü herkes başvurabilir
b. Dünya döndükçe ve hayat devam ettikçe, insan ırkı var oldukça bu bilgilere ihtiyacınız var

12.  Sertifikam nerelerde geçerli?
a. Sertifikanız tüm dünyada geçerlidir
b. Sertifikanız, üzerindeki logo ve açıklamaların yanında web sitelerinden de teyit edebileceğiniz gibi dünyanın sayılı ve prestijli ülkeleri ve akreditasyon ve yüksek öğretim kurullarınca onaylanmaktadır
c.  Örneğin sertifikanız St. Clements University onaylıdır. Bu, ilgili üniversitenin Türkiye’ ye yaptığı yatırım ve akademik çalışmalarının da önünü açmakla kalmayarak yeni iş ve kariyer hedeflerine yol çizmektedir
d. Sertifikanız Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Kurumu (International) tarafından onaylıdır
e.  Sertifikanız Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumu (International) tarafından onaylıdır
f.  Sertifikanız Psikologlar Federasyonu (Türkiye) tarafından onaylıdır
g. Sertifikanız InterCSF Kalite Standartları Kurumu (International) tarafından onaylıdır
h. Sertifikanız Naturopathy Tıp Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
i.  Sertifikanız Kişisel Gelişim Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
j.  Sertifikanız Kişisel Gelişim Federasyonu (Türkiye) tarafından onaylıdır
k. Sertifikanız Laboratuvar Hizmetleri Kurumu (International) tarafından onaylıdır
l. Sertifikanız St Clements University (International) tarafından onaylıdır
m. Sertifikanız Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
n. Sertifikanız Medikal Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
o. Sertifikanız Klinik Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
p. Sertifikanız Sosyal Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
q. Diğer onay kurumları hakkında, web sitemiz ve kurum web sitelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz

13.  İstediğim zaman ve yerde dersleri alabilir miyim?
a.       Evet, dersleri herhangi bir bilgisayardan, dilediğiniz saatte, gece, gündüz, gün içinde, iş yerinizde ya da evde veya bir kafede alabilirsiniz
b.      Dersleri istediğiniz kadar saat ya da dakika izleyip kaldığınız yerden istediğiniz saatte devam edebilirsiniz
c.       Dersleri geri alarak istediğiniz yer zamanda istediğiniz şekilde tekrar izleyebilirsiniz

14.  Bana internet ne kadar zaman gerekli?
a.       İnternet size, dersleri izlerken ve sınavda gereklidir
b.      Derslerin yardımcı kaynakları size öğrenci belgeniz ile aynı kargoda gelmektedir ayrı bir kargo ücreti ödemek zorunda değilsiniz

15.  Dersler ücretli mi?
a. Tüm dersler ücretsizdir
b. Sadece en az bir yardımcı kaynak almak zorundasınız
c. Bir yardımcı kaynak ders kitabı 24 TL.’dir
d. Ders yardımcı kitabınız en az bir olmakla birlikte isterseniz daha fazla ya da değişik kaynaklar da alabilirsiniz

16.  Yardımcı ders kitabı ne demektir?
a. Yardımcı ders kitabı, sizin öğrendiklerinizi pekiştirmenize yardımcı olur ve sizin daha bilinçli ve bilgili olmanızı sağlar
b. Bu kitaplar çeşitlidir
c. Başvurunuzu yaptığınızda sizi öğrenci temsilcimiz telefonla arayacak ve ders kitabınızı belirleyecek
d. Dilerseniz birden fazla kaynak talep edebilirsiniz, ancak mecbur değilsiniz
e. Bu kitaplar size ömür boyu gerekli ve sizden sonrakilere bırakabileceğiniz türden başucu eserleridir

17.  Sertifikadan önce sınavı bilgisayardan mı vereceğim?
a. Evet, sınavı bilgisayardan vereceksiniz
b. Şifreniz ile bağlanacaksınız
c. Sınav sonucu aynı dakika ise e-posta ile otomatik olarak bildirilecek

18.  Sınavda kaç soru var?
a.       Sınavda ortalama 10 soru bulunmaktadır
b.      Soruları acele etmeden ve heyecanlanmadan cevaplayınız (heyecanınızı yenmeyi ve hatta nefes kontrolünü de derslerimizden öğrenebilirsiniz)

19.  Sınav kaç dakikamı alır?
a.       Sınav ortalama 10 dakikanızı alacaktır
b.      Bilmediğiniz ya da emin olamadığınız sorulara tekrar dönebilirsiniz
c.       Sınav zor değildir, keyif alacaksınız

20.  İkinci bir sınav hakkım var mı?
a.       Evet, birinci sınavı geçemezseniz 2. olmazsa 3. Sınav hakkınız vardır

21.  Sınavı geçemezsem ne olur?
a.       Sınavı geçenler Sertifika alırlar
b.      Sınavı geçemeyenler de sertifika alır, ancak Katılımcı Sertifikası alırlar

22.  Ders içreklerini kısaca açıklar mısınız?
a.       Her bir ders detayını ilgili video tabında ya da öğrenci iletişim seçeneğinde veya online kampüste görebilirsiniz
b.      Dersleri izleyebileceğiniz web adresi ve kullanıcı adınız ve şifreniz, yardımcı kitapla aynı kargo içinde tarafınıza 1 günde ulaştırılmaktadır

23.  Akademisyenler ve akredite kurumlarını kısaca açıklar mısınız?
a.       Tüm akademisyenlerimiz, Türkiye’nin ünlü ve uzman Psikologları ve Psikiyatristleridir
b.      Akreditasyon kurumlarını yukarıda görebilirsiniz

24.  Başlayabilmem için ne gerekli?
a.       Başvuru formunu doldurun başka bir şeye gerek yok
b.      Öğrenci temsilcimiz yardımcı kitabınızı belirleyecek ve dersleri izleyebileceğiniz web adresi ve kullanıcı adınız ve şifreniz kargo ile 1 gün içinde sizde

25.  Kargo ile gelecek olan öğrenci belgem kaç günde elimde olur?
a.       Kargo normalde 1 gün içinde sizde olmaktadır
b.      24 TL. Yardımcı kitap bedelini isterseniz kargo görevlisine nakit ödeyin, isterseniz kargo görevlisi kredi kartınızdan çeksin
c.       Şifreniz ve yardımcı kitabınız ulaşmadan bir ödeme yapmak zorunda değilsiniz

26.  Şifremi istediğim zaman değiştirebilir miyim?
a.       Evet, şifrenizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz
b.      Şifrenizi kaybettiğinizde online, telefon ya da e-posta yoluyla ekibimiz size her dakika, her türlü sorunuz ve sorununuz için yardımcı olmaktadır

27.  Sertifikam ne kadar zamanda elimde olur?
a.       Sertifikanız ortalama 1 hafta içinde elinizde olmaktadır
b.      Sertifikanız, kırışmaması için özel bir karton muhafaza ile size kargo ile gelir

28.  Sertifikamı kaybedersem yenisini talep edebilir miyim?
a.       Sertifikanızı kaybederseniz yenisini alamazsınız
b.      Kayıp durumunda öğrenim gördüğünüze dair bir belge alırsınız

29.  Öğrenci kimliği isteyebilir miyim?
a.       Elbette, özel plastik öğrenci kartınızı hemen isteyebilirsiniz
b.      Öğrenci kartınız kargo ile ulaştırılır
c.       Öğrenci kartınızı www.sertifikapress.com.tradresinden yapabilirsiniz

30.  Başarı belgesi nedir?
a.       Başarı belgesi, öğretim görevlimiz tarafından size ek bir ödev verilip tarafınızca yapılması sonucu verilir ve başarı belgesi sahipleri web sitemizde duyurulur ve teyit edilir

31.  Başarı belgesi talebimi nasıl yapabilirim?
a.       Başarı belgenizi www.sertifikapress.com.tradresinden yapabilirsiniz
b.      Başarı belgeniz kargo ile ulaştırılır

32.  Yardımcı ders kitabı istersem daha fazla edinebilir miyim?
a.       Elbette, dileğiniz kadar ve derelerinizle alakalı kitap talep edebilirsiniz
b.      Kitaplar kurumumuz onaylı ve imzalıdır

33.  Kaç adet yarımcı ders kitabı var?
a.       Yardımcı ders kitabı sayımız ortalama 30’dur
b.      Yardımcı ders kitaplarımız bazen aşırı talep sebebiyle bulunamayabilir
c.       Yardımcı ders kitabı sayımız her ay en az iki adet eklenmektedir, bu da akademik çalışmalarımızın hız kesmeden devam ettiğinin gururudur

34.  Sertifikamı yabancı bir dilde de talep edebilir miyim?
a.       Elbette, istediğiniz dilde sertifika talep edebilirsiniz
b.      Yabancı dilde sertifika talepleri ek bir cürete konudur

35.  Derslere daha da ilgi duyar ve alanımda ilerlemek istersem ne yapabilirim?
a. Bir başka programı de alabilirsiniz
b. Bir anda birden fazla program alabilir ya da zamanla geçtikçe devam edebilirsiniz

36.  Süreli yayınlarınız var mı?
a. Evet, PsikolojiM dergisi süreli yayınımızdır
b. Detaylı bilgi için: www.psikolojim.com.tr

37.  Sertifikamı alana kadar ne kadar ödeyeceğim?
a. Yardımcı ders kitabınız 24 TL.’dir. Kargo bedeller hep sabit 11 TL’dir.
b. Başka ücret ödemezsiniz

38.  Ek ekstra maliyetler çıkar mı?
a. Ekstra maliyet çıkmaz
b. Yardımcı ders kitabınız 24 TL.’dir. Kargo bedeller hep sabit 11 TL’dir

39.  Bazı öğrenciler sertifikalarının geç ulaştığını söylemekteler, sebep nedir?
a. Bazı öğrenciler adreslerini değiştirmekte ya da kargo kendilerine gittiğinde kargoyu almamaktadırlar, kurumumuz sertifikaların ulaşmasında hassastır.
b. Kurumumuz bu öğrencileri, tüm iletişim giderleri kurumumuza ait olmak kaydı ile bilgilendirmekte ve hatta kargo bedelini kurumca ödeyip tekrar göndermektedir. Öğrenci yine almamaktadır. Bu durumu da kötüye kullanıp kurumumuzu bilgilendirmeden suiistimal etmektedir

40.  Bazı öğrenciler derslere ulaşamadıklarını ya da derslerin açılmadığını söylemekteler, sebep nedir?
a. Bazı öğrenciler adreslerini değiştirmekte ya da kargo kendilerine gittiğinde kargoyu almamaktadırlar, kurumumuz öğrenci belgelerinin ulaşmasında hassastır.
b. Kurumumuz bu öğrencileri, tüm iletişim giderleri kurumumuza ait olmak kaydı ile bilgilendirmekte ve hatta kargo bedelini kurumca ödeyip tekrar göndermektedir. Öğrenci yine almamaktadır. Bu durumu da kötüye kullanıp kurumumuzu bilgilendirmeden suiistimal etmektedir

41.  Bu hizmetler ne kadar zamandır verilmektedir?
a. Bu hizmetler 4 yıldan beri verilmekte olup öğrenci sayısı 90 bine yakındır
b. Hizmet merkezimiz, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Genel Merkezimizce gerçekleştirilmektedir

42.  Türkiye’de ne kadar öğrenci ve sertifikasını almış birey var?
a. Türkiye’de 4 yıldan beri öğrenci sayısı 90 bine yakındır, net rakamı www.sertifikapress.com.tr ve http://ogrenci.sertfikapress.com adreslerinden teyit edebilir, öğrencinin durumunu numarası ile izleyebilirsiniz.

43.  Dünyanın başka ülkelerinde de bu hizmeti veriyor musunuz, nasıl?
a. Dünyanın başka ülkelerinde durum aynıdır. Türkçe konuşulan ülkelerde ortalama 3 bin öğrencimiz bulunmaktadır
b. Diğer dillerin konuşulduğu ülkelerde de yine Türk ve yabancı öğrencilerimiz ve mezunlarımız mevcuttur