NASIL KATILACAKSINIZ?

1 Hemen başvurunuzu yapın!
2 Eğitime katılın, başarılı olun!
3 Belgeniz adresinize gelsin.

Her tür soru, görüş ve önerileriniz için E-Destek talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Teşekkürler!

MESAİ SAATLERİ;

Pts-Cu: 09:00 - 18:30
Cts: 09:00 - 16:00
Pazar günü sadece E-Destek!

Program Tanımı

Eğitim Psikolojisi Programı, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Onaylı bir programdır ve katılımcılar, ders sonunda yapılan, istedikleri zaman ve istedikleri yerden internetten girecekleri sınavı geçtiklerinde “Bitirme Sertifikası” alırlar. Sınavı 3 kez geçemeyenler ise “Katılımcı Sertifikası” alırlar. Sertifikaların tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye’de geçerli olduğu, tüm ders ve sınav ile ilgili bilgiler, diğer tablarda açıklanmaktadır. Biz burada, bu programı neden seçmelisiniz ve sertifika derslerinde öğrendiğiniz bilgiler size nerelerde ve ne için faydalı olacak, bu konulara değinmek istiyoruz.

Size, aşağıda yazılı detayları sertifikalı olarak sunacak bu dersin sonunda kendinize ve geleceğinize dair, yaşantının size verdiği vereceği anlama dair size neler katacağını ders sonunda gördüğünüzdeki psikolojinizi tahmin edebiliyoruz.

Eğitime kimler katılabilir?

Eğitim Psikolojisi hakkında bilgi edinmek isteyen herkes bu eğitim programına katılabilir.

Verilen Ders İçerikleri

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - ÖĞRENME SÜRECİNİ ANLAMAK

1: Öğrenme Süreci 0/4 Giriş

2: Davranışçı 0/6

3: Konstrüktivizm 0/7

4: Eğitim Psikolojisi alanında - Birinci Değerlendirme 0/1

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile çalışmak

5: Giriş Özel Eğitim Başlangıç 0/7

6: Engelli 0/4 Öğrenme

7: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 0/4

8: Zihinsel Engelliler 0/4

9: Davranışsal Bozukluklar  0/4

10: Fiziksel Engelliler ve Duyusal Bozukluklar 0/5

11: Eğitim Psikolojisi alanında - İkinci Değerlendirme 0/1

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - ANLAYIŞI ÖĞRENCİ GELİŞİM VE ÇEŞİTLİLİK

12: Öğrenci Gelişimi 0/4

13: Fiziksel Gelişim 0/6

14: Bilişsel Gelişim 0/7

15: Sosyal Gelişim 0/5

16: Ahlaki Gelişim 0/6

17: Öğrenci Çeşitliliği 0/6

18: Cinsiyet Farklılıkları  0/5

19: Kültürel Farklılıklar  0/6

20: Eğitim Psikolojisi alanında - Üçüncü Değerlendirme 0/1

DERS DEĞERLENDİRME SONU

21: Eğitim Psikolojisi alanında - Nihai Değerlendirme 0/1

Öğrenme Çıktıları - Öğrenim Süreci

Öğrenme Süreci

Öğrenme ve Öğretmenlerin Bakış Açısı

Öğrenme Süreci – Özet

2: Davranışçılık

Behavioursm ve öğrenme süreci

Davranışçılık - Konu

Davranışçı Başlangıç

Edimsel Koşullanma

Edimsel Koşullanma ve Öğrencilerin Öğrenme

Edimsel Koşullanma  hakkında ayrıntılı Anahtar Kavramlar

Davranışçılık - Özet

3: OLUŞTURMACILIK

Bu modülde Konstrüktivizm ve öğrenme süreci.

Konstrüktivizm

Yapılandırmacılık

Psikolojik Yapılandırmacılık

Sosyal Yapılandırmacılık

Psikolojik ve Sosyal Yapılandırmacılık  arasındaki teorik farklılıklar

Öğretim Başlangıç: Konstrüktivizm Etkileri

Yapılandırmacılık - Özet

Eğitim Psikolojisi alanında - Birinci Değerlendirme

5: ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları Başlangıç Topic - Özel Eğitime Giriş

Özel Eğitim ve Apostil

Özel Eğitim Topic Öğretmen Sorumlulukları

Bireysel Eğitim Planı Konu

Kaynaştırma Eğitimi

Engelliler - Konu Kategorileri

Özel Eğitime Giriş - Özet

Güçlükleri Öğrenme - Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Güçlüğü Başlangıç

Vaka Çalışması: öğrenme özürü ile öğrenciye Yardım

Öğrenme Güçlükleri - Özet

DEHB - Çıktıları Öğrenme

DEHB Giriş

DEHB öğrenciler Öğretim

DEHB - Özet

Zihinsel Engelliler 1

Zihinsel Engelliler 2

Zihinsel Engelliler ile Öğretim ve öğrenciler

Zihinsel Engelliler 3

Davranışsal Bozukluklar 1

Davranışsal Bozukluklar 2

Davranışsal Bozukluklar ile öğrenciler ve Öğretim

Davranışsal Bozukluklar - Özet

Fiziksel Engelliler ve Duyusal Bozukluklar 1

Fiziksel Engelliler ve Duyusal Bozukluklar 2

İşitme Kaybı ile öğrenciler

Görsel düşüklük ile Öğretim öğrenciler

Fiziksel Engelliler ve Duyusal Bozukluklar - Özet

Öğrenci Gelişim

Öğrenci Gelişim  Giriş

Gelişim Trendleri

Öğrenci Gelişim - Özet

Fiziksel Gelişim - Çıktıları  Öğrenme

Boy ve Kilo  Eğilimler

Ergenlik  Etkileri

Motor Becerileri  Gelişimi

Sağlık ve Hastalık

Fiziksel Gelişim - Özet

Fiziksel Gelişim - Çıktıları  Öğrenme

Boy ve Kilo  Eğilimler

Ergenlik  Etkileri

Motor Becerileri  Gelişimi

Sağlık ve Hastalık

Fiziksel Gelişim - Özet

Sosyal Gelişim - Çıktıları  Öğrenme

Sosyal Gelişim  Giriş

Erik Erikson'un Kuramı

İbrahim Maslow'un teorisi

Sosyal Gelişim - Özet

Ahlaki Gelişim - Çıktıları  Öğrenme

Ahlaki Gelişim  Giriş

Lawrence Kohlberg'in Kuramı

Carol Gilligan'ın Teorisi Karakter Eğitimi

Karakter Eğitimi

Ahlak Gelişimi - Özet

Öğrenci Çeşitliliği - Çıktıları  Öğrenme

Öğrenci Çeşitliliği  Giriş

Bireysel Öğrenme Stilleri

Çoklu Zekâ

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrenciler

Öğrenci Çeşitliliği - Özet

Cinsiyet Farklılıkları - Öğrenme Çıktıları

Cinsiyet Farklılıkları Giriş

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Fiziksel farklılıklar

Sosyal, akademik ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bilişsel Fark

Cinsiyet Farklılıkları - Özet

Kültürel Farklılıklar - Çıktıları  Öğrenme

Kültürel Farklılıklar Giriş

Dil, Kültürel Farklılıklar

Tutum ve İnançlar Başla Konu Kültürel Farklılıklar

Uzlaşmacı Kültürel Çeşitlilik

Kültürel Farklılıklar - Özet

Eğitim Psikolojisi alanında - Üçüncü Değerlendirme

Eğitim Psikolojisi alanında - Nihai Değerlendirme

Neler yapılabilir?

Bu Sertifika Programı, toplumumuzun daha sağlıklı bireylerden oluşması ve psikoloji terim ve kavramlarına daha fazla hakim olması, orta ve yüksek okul öğrencilerinin derslerine faydalı olmak ve psikoloji bilimini halkımıza sevdirerek "psikolog ve psikiyatrist" bilincini aşılamak, kişilerin uzmanlara danışma bilincini şevk etmek, arttırmak ve bu uzmanlardan daha fazla yaralanmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Sertifika oluru, St. Clements University Dekanlığı akademik ve bilimsel kadrosu tarafında incelenmek üzere gerçekleştirilmektedir.

Bu Sertifika yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir, mesleki bir yeterlilik anlamına gelmez. Verilen dersler, St. Clements University Temel Psikoloji Derslerinden ibaret olup, video ders anlatımları ve müfredat, yine üniversite denetim ve onayında, Türk öğretmenler tarafından anlatılmakta, denetlenmekte, programları ve işleyişi düzenlenmektedir.

Bu dersin bitirilmesi ile alınacak belge, Psikoloji Derslerine giriş ve Temel Psikoloji dersleri yeterliliği anlamında akreditesi Kurumumuzca da uygun görülmüştür.

Nasıl hak edeceksiniz?

İş bu sertifika, e-sertifika değildir. Adınıza düzenlenmiş, basılı sertifikadır ve örneği aşağıdadır. Böylece, kişiye özel sertifika derslerin edinimleri sonucu hakedildiğinde aynı yolla gönderilmektedir. Bu yöntem, haksız sertifika edinimini en aza indirmek için seçilmiştir.

Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, SertifikaPress ve akredite eden kuruma ait  disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve Sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerden geçer not alınması kadar ilgili Öğretim Üyesi, Danışman Öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları puanlamaya esas teşkil etmektedir.

Buna istinaden, ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm T.C. kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, sınava kendisi yerine başkasının girmesi gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu kişiler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar iptal edilir. İptal edilecek sertifika kişinin kendisine, bahsedilen şekilde davranışına rastlanmak suretiyle iptal edileceği hususu üzere ihtar edilir.

Şayet kişi sertifikasını yukarıda bulunan bir sebeple makul bir yazlı açıklama yapmamak üzere ilgili kuruma iade etmezse gerekli kanuni yol izlenerek kişinin sertifikasının kanunen iptali ve mahkeme yoluyla kendisinden alınması sağlanır. Bu ve diğer, daha sonra yenileme, belirleme ya da tek taraflı olarak ilgili hükümleri değiştirme yetkisi, Sertifikayı veren ve akredite kurum ve kuruluş/lar inisiyatifindedir.

Örnek Sertifika

dernek-sertifika-ornek

Eğitim Başvurusu

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği, bu hizmeti Türkiye’deki bilimsel araştırmalara katkı ve toplumun psikolojiye olan ilgisini arttırmak için derneğin kurulma vazifesine istinaden gerçekleştirmektedir.
 2. Bu konuda derneğimiz, Psikologlar Federasyonunun asıl üyesi olarak ve yine bu Federasyonun resmi çatısı ve Yönetim Kurulu Başkanlığında bu hizmetleri uzun zamandan beri online – örgün – seminerler yoluyla vermiştir. Bu hizmet şimdi dileyen herkese bilgisayar üzerinden verilmektedir.
 3. Derneğin şimdi amacı ise, Avrupa Birliği standartlarında, derslerin örgün olarak en ücra yerlere götürülmesi ve “hayat boyu eğitim” çerçevesinde bilinçli, eğitimi, işsizliğin azaltılması çerçevesinde kalifiye personelin istihdamını kolaylaştırıcı altyapının hazırlanmasıdır.

Derneğimize ait tüm dersleri alabilirsiniz.

 1. Her bir ders ortalama 12 saat sürmektedir. Ek dersleri almak isterseniz bu süre ortalama 20 saati bulmaktadır.
 2. Her bir Türkçe, uzman Psikolog ve Psikiyatristlerin anlattığı ve halkın her kesiminin kolayca anlayacağı, günlük yaşamdan örnekler, yeri geldiğinde sizi keyiflendirecek esprilerle süslenmiş derslerin videolarının izlenmesi için tavsiye edilen süre 6-7 gündür.
 3. Dersleri izlemeniz için önerilen zaman, size bağlı olmak kaydı ile boş ve konsantre olabileceğiniz bir akşam saatidir.
 1. Ortalama 3 günde dersleri bitirebilirsiniz.
 2. Tavsiye ettiğimiz süre bir haftadır.
 3. Son dersi müteakip bir genel tekrar yapınız. Bunu ders videolarından anlamadığınız yâda tekrar izlemek istediğiniz yerleri yineleyerek yapabilirsiniz.
 4. “Ders ”tanımını yapmaktayız ancak, video anlatımlar kesinlikle teorik olmadığı ve çok kolay ve halkın her kesiminin anlayabileceği özellikte olduğu için anlatımları bir dost sohbetinde kendinizi geliştirme keyfi olarak algılayınız.
 5. Son dersin ardından sınava hazırsınız demektir. Sınav tabına tıklayın ve sınava girin, hepsi maksimum 5 dakikada sınavınız biter ve artık işlem Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Başkanlığında.
 6. Sınavınız biter bitmez Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Başkanlığına ve size bir teyit e-postası gelir. Bu e-posta derhal akademisyenlerce incelenmek üzere sınav komisyonuna ulaşır. Bu işlemler o iş günü içinde tamamlanır ve ortalama 1 saat sürer. Yönetim Kuruluna giden son talep imzalanır ve akredite ve kaşesi yapılarak sertifikanız oluşturulur ve kargoya hazır duruma gelir.
 1. Dersleri almak için en fazla 3 ayınız var.
 2. İstediğiniz her an 3 ayı geçmemek kaydı ile erişimizi sağlayabilirsiniz.
 1. Evet, dersler Türk uzmanlarca Türkçe anlatılmaktadır.
 2. Yabancı dildeki derslerimiz farklıdır.
 1. Hiç önemli değil. Eğitiminiz ne olursa olsun hemen başlayabilirsiniz. Sizden mezuniyet ya da diploma istenmemektedir ve ne iş yaptığınız sorulmamaktadır.
 2. Şu ana kadar 90 bine yakın öğrencimizin ancak 2 bini psikoloji biliminin içindedir. Geri kalanına bu bilimi sevdirmenin ve kendilerini ve çevrelerini daha pozitif görerek başarılı bireyler olmalarının vesilesi olmak gururu içindeyiz.
 1. Bu dersler, sizin hayatı şimdiye kadar anlamadığınızı fark ettirecek kadar anlamlı bir hayata sahip olmanız gerekenleri öğretecek ve/veya hatırlatacak
 2. Saygı ve sevginizi, ailenize, çocuklarınıza, anne babanıza ve tüm bireylere kadar işleyecek.
 3. Başarılı olmanın kesin ve kestirme yollarını şimdiye kadar hiç duymadığınız kadar kesin ve garanti bir şekilde açıklayacak
 4. Kariyerinizdeki imkân ve ihtimalleri ilk kez görmenizi sağlayacak
 5. Ezber ve öğrenme teknikleri gibi yolları özetleyerek hafızanızı ve beyninizi daha kullanmanıza yardımcı olacak
 6. Sözde değil, gerçek mutluğun sizde olduğunu size öğretmeyecek, hatırlatacak
 7. Bildiklerinizi başkalarına öğretmeniz için sizi sertifika ile ödüllendirecek

h.Sertifikanız ile sizi başkalarından farklı kılacak

i.Alanınız olsun olmasın, sizi işyerinizde insan ilişkileri ile ilgili bilgi sahibi olduğunuz için hatta bunların uzmanlarından derslerini aldığınız için yöneticileriniz tarafından seçilir ve kalifiye kılacak

 1. İnsanoğlunun başından beri bildiği ama hep bilinçaltında gizli yeteneklerini yüze çıkarmanızı sağlayarak gerçeği, net ve kesin hatta en kolay şekilde görmenizi sağlayacak
 2. Boş kuruntular ya da ihtimalleri bertaraf edeceksiniz bu derslerle, hayata, çevrenize tüm insanlığa bakış açınız değişecek
 3. Ülkeler arası problemler dâhil birçok insan ilişkisi kavramını daha çabuk algılayacak ve anlayacaksınız.
 4. Ailenizi daha kolay anlayacaksınız
 5. Çocuklarla iletişiminiz artacak

o.Kadınları daha kolay anlayacak ve iletişimin sadece bakış açısı farklılığı olduğunu kabul edeceksiniz

 1. Öğrenme teknikleri bilginiz artacak ve sınavlarda başarılı olacaksınız
 2. Kariyerinizi daha net adımlarla ilerleteceksiniz
 3. Alt ve üstlerinizle iletişiminiz güçlenecek
 4. Daha sağlıklı olacaksınız
 5. Stres ve benzeri hastalıklara yakalanma riskiniz azalacak, müdahale şansınız olacak, sağlıklı birey olacaksınız
 6. Psikolojiniz sağlam olduğu için anatomi ve fizyolojiniz de sağlamlaşacak, hemen fark edeceksiniz v. Çevrenizdeki psikolojik durum ve vakalara önlem alabilecek, müdahale edebilecek ve hatta çözüm bulacaksınız w. Saygınlığınız artacak
 7. Sevgi kavramını daha dolu yaşayacaksınız
 8. Kararlarınız daha net ve sarih olacak, eskisinden daha da yapıcı olacaksınız
 9. İnsan olmanın gerekliliklerini öğrenecek, hatırlayacak ve hatırlatacak, öğreteceksiniz
 10. Dünya bakışınız değişecek
 1. Yaş sınırınız yok, 18 yaş üstü herkes başvurabilir
 2. Dünya döndükçe ve hayat devam ettikçe, insan ırkı var oldukça bu bilgilere ihtiyacınız var
 1. Sertifikanız tüm dünyada geçerlidir
 2. Sertifikanız, üzerindeki logo ve açıklamaların yanında web sitelerinden de teyit edebileceğiniz gibi dünyanın sayılı ve prestijli ülkeleri ve akreditasyon ve yüksek öğretim kurullarınca onaylanmaktadır
 3. Örneğin sertifikanız St. Clements University onaylıdır. Bu, ilgili üniversitenin Türkiye’ ye yaptığı yatırım ve akademik çalışmalarının da önünü açmakla kalmayarak yeni iş ve kariyer hedeflerine yol çizmektedir
 4. Sertifikanız Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 5. Sertifikanız Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 6. Sertifikanız Psikologlar Federasyonu (Türkiye) tarafından onaylıdır
 7. Sertifikanız InterCSF Kalite Standartları Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 8. Sertifikanız Naturopathy Tıp Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 9. Sertifikanız Kişisel Gelişim Dünyası Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 10. Sertifikanız Uluslararası Kişisel Gelişim Federasyonu (Türkiye) tarafından onaylıdır
 11. Sertifikanız Laboratuvar Hizmetleri Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 12. Sertifikanız St Clements University (International) tarafından onaylıdır
 13. Sertifikanız Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 14. Sertifikanız Medikal Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 15. Sertifikanız Klinik Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 16. Sertifikanız Sosyal Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 17. Diğer onay kurumları hakkında, web sitemiz ve kurum web sitelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz
 1. Evet, dersleri herhangi bir bilgisayardan, dilediğiniz saatte, gece, gündüz, gün içinde, iş yerinizde ya da evde veya bir kafede alabilirsiniz
 2. Dersleri istediğiniz kadar saat ya da dakika izleyip kaldığınız yerden istediğiniz saatte devam edebilirsiniz
 3. Dersleri geri alarak istediğiniz yer zamanda istediğiniz şekilde tekrar izleyebilirsiniz
 1. İnternet size, dersleri izlerken ve sınavda gereklidir
 2. Derslerin yardımcı kaynakları size öğrenci belgeniz ile aynı kargoda gelmektedir ayrı bir kargo ücreti ödemek zorunda değilsiniz
 1. Tüm dersler ücretsizdir
 2. Sadece en az bir yardımcı kaynak almak zorundasınız
 3. Bir yardımcı kaynak ders kitabı 48 TL.’dir
 4. Ders yardımcı kitabınız en az bir olmakla birlikte isterseniz daha fazla ya da değişik kaynaklar da alabilirsiniz
 1. Yardımcı ders kitabı, sizin öğrendiklerinizi pekiştirmenize yardımcı olur ve sizin daha bilinçli ve bilgili olmanızı sağlar
 2. Bu kitaplar çeşitlidir
 3. Başvurunuzu yaptığınızda sizi öğrenci temsilcimiz telefonla arayacak ve ders kitabınızı belirleyecek
 4. Dilerseniz birden fazla kaynak talep edebilirsiniz, ancak mecbur değilsiniz
 5. Bu kitaplar size ömür boyu gerekli ve sizden sonrakilere bırakabileceğiniz türden başucu eserleridir
 1. Evet, sınavı bilgisayardan vereceksiniz
 2. Şifreniz ile bağlanacaksınız
 3. Sınav sonucu aynı dakika ise e-posta ile otomatik olarak bildirilecek
 1. Sınavda ortalama 10-20 soru bulunmaktadır
 2. Soruları acele etmeden ve heyecanlanmadan cevaplayınız (heyecanınızı yenmeyi ve hatta nefes kontrolünü de derslerimizden öğrenebilirsiniz)
 1. Sınav ortalama 10 dakikanızı alacaktır
 2. Bilmediğiniz ya da emin olamadığınız sorulara tekrar dönebilirsiniz
 3. Sınav zor değildir, keyif alacaksınız
 1. Evet, birinci sınavı geçemezseniz 2. olmazsa 3. Sınav hakkınız vardır
 2. Bunun için telafi sınavı talep edebilirsiniz..
 1. Sınavı geçenler Sertifika alırlar
 2. Sınavı geçemeyenler de sertifika alır, ancak Katılımcı Sertifikası alırlar
 1. Her bir ders detayını ilgili video tabında ya da öğrenci iletişim seçeneğinde veya online kampüste görebilirsiniz
 2. Dersleri izleyebileceğiniz web adresi ve kullanıcı adınız ve şifreniz, yardımcı kitapla aynı kargo içinde tarafınıza 1 günde ulaştırılmaktadır
 1. Tüm akademisyenlerimiz, Türkiye’nin ünlü ve uzman Psikologları ve Psikiyatristleridir
 2. Akreditasyon kurumlarını yukarıda görebilirsiniz
 1. Başvuru formunu doldurun başka bir şeye gerek yok
 2. Öğrenci temsilcimiz yardımcı kitabınızı belirleyecek ve dersleri izleyebileceğiniz web adresi ve kullanıcı adınız ve şifreniz kargo ile 1 gün içinde sizde
 1. Kargo normalde 1 gün içinde sizde olmaktadır
 2. 48 TL. Yardımcı kitap bedelini isterseniz kargo görevlisine nakit ödeyin, isterseniz kargo görevlisi kredi kartınızdan çeksin
 3. Şifreniz ve yardımcı kitabınız ulaşmadan bir ödeme yapmak zorunda değilsiniz
 1. Evet, şifrenizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz
 2. Şifrenizi kaybettiğinizde online, telefon ya da e-posta yoluyla ekibimiz size her dakika, her türlü sorunuz ve sorununuz için yardımcı olmaktadır
 1. Sertifikanız ortalama 1 hafta içinde elinizde olmaktadır
 2. Sertifikanız, kırışmaması için özel bir karton muhafaza ile size kargo ile gelir
 1. Sertifikanızı kaybederseniz ücret karşılığı yenisini talep edebilirsiniz.
 2. Kayıp durumunda öğrenim gördüğünüze dair bir belge alırsınız.
 1. Elbette, özel plastik öğrenci kartınızı hemen isteyebilirsiniz
 2. Öğrenci kartınız kargo ile ulaştırılır
 3. Öğrenci kartınızı www.sertifikapress.com.tr adresinden yapabilirsiniz
 1. Başarı belgesi, öğretim görevlimiz tarafından size ek bir ödev verilip tarafınızca yapılması sonucu verilir ve başarı belgesi sahipleri web sitemizde duyurulur ve teyit edilir
 1. Başarı belgenizi www.sertifikapress.com.tr adresinden yapabilirsiniz
 2. Başarı belgeniz kargo ile ulaştırılır
 1. Elbette, dileğiniz kadar ve derelerinizle alakalı kitap talep edebilirsiniz
 2. Kitaplar kurumumuz onaylı ve imzalıdır
 1. Yardımcı ders kitabı sayımız ortalama 30’dur
 2. Yardımcı ders kitaplarımız bazen aşırı talep sebebiyle bulunamayabilir
 3. Yardımcı ders kitabı sayımız her ay en az iki adet eklenmektedir, bu da akademik çalışmalarımızın hız kesmeden devam ettiğinin gururudur
 1. Elbette, istediğiniz dilde sertifika talep edebilirsiniz.
 2. Yabancı dilde sertifika talepleri ek bir ücrete konudur.
 1. Bir başka programı de alabilirsiniz
 2. Bir anda birden fazla program alabilir ya da zamanla geçtikçe devam edebilirsiniz
 1. Evet, PsikolojiM dergisi süreli yayınımızdır
 2. Detaylı bilgi için: www.psikolojim.com.tr
 1. Yardımcı ders kitabınız 48 TL.’dir. Kargo bedeller hep sabit 15 TL’dir.
 2. Başka ücret ödemezsiniz
 1. Ekstra maliyet çıkmaz
 2. Yardımcı ders kitabınız 48 TL.’dir. Kargo bedelleri hep sabit 15 TL’dir.
 1. Bazı öğrenciler adreslerini değiştirmekte ya da kargo kendilerine gittiğinde kargoyu almamaktadırlar, kurumumuz sertifikaların ulaşmasında hassastır.
 2. Kurumumuz bu öğrencileri, tüm iletişim giderleri kurumumuza ait olmak kaydı ile bilgilendirmekte ve hatta kargo bedelini kurumca ödeyip tekrar göndermektedir. Öğrenci yine almamaktadır. Bu durumu da kötüye kullanıp kurumumuzu bilgilendirmeden suistimal etmektedir.
 1. Bazı öğrenciler adreslerini değiştirmekte ya da kargo kendilerine gittiğinde kargoyu almamaktadırlar, kurumumuz öğrenci belgelerinin ulaşmasında hassastır.
 2. Kurumumuz bu öğrencileri, tüm iletişim giderleri kurumumuza ait olmak kaydı ile bilgilendirmekte ve hatta kargo bedelini kurumca ödeyip tekrar göndermektedir. Öğrenci yine almamaktadır. Bu durumu da kötüye kullanıp kurumumuzu bilgilendirmeden suiistimal etmektedir
 1. Bu hizmetler 9 yıldan beri verilmekte olup öğrenci sayısı 300 bine yakındır
 2. Hizmet merkezimiz, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Genel Merkezimizce gerçekleştirilmektedir
 1. Türkiye’de 9 yıldan beri öğrenci sayısı 300 bine yakındır, net rakamı //www.sertifikapress.com.tr ve //ogrenci.sertfikapress.com adreslerinden teyit edebilir, öğrencinin durumunu numarası ile izleyebilirsiniz.
 1. Dünyanın başka ülkelerinde durum aynıdır. Türkçe konuşulan ülkelerde ortalama 10 bin öğrencimiz bulunmaktadır
 2. Diğer dillerin konuşulduğu ülkelerde de yine Türk ve yabancı öğrencilerimiz ve mezunlarımız mevcuttur.
Sayfa Başı