NASIL KATILACAKSINIZ?

1 Hemen başvurunuzu yapın!
2 Eğitime katılın, başarılı olun!
3 Belgeniz adresinize gelsin.

Her tür soru, görüş ve önerileriniz için E-Destek talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Teşekkürler!

MESAİ SAATLERİ;

Pts-Cu: 09:00 - 18:30
Cts: 09:00 - 16:00
Pazar günü sadece E-Destek!

Alternatif Araştırma Yöntemlerini Değerlendirme

Yazar: Psikolog / Pazartesi, 01 Ağustos 2016 / Published in international

Üç büyük araştırma yöntemlerinin potansiyel güç ve sınırlarını inceleyeceğiz.

Potansiyel Güç

Durum İnceleme Çalışması ve Klinik Araştırma
1. Laboratuvar ortamının yapmacıklığından uzak kalmak
2. Çevre-insan ilişkisini tüm karmaşıklığıyla çalışmak
3. Bireyler üzerinde derinlemesine çalışma yapmak

Anket ve Bağlantı Araştırması
1. Geniş değişkenler üzerinde çalışma yürütmek
2. Çok fazla insan arasındaki ilişki üzerinde çalışmak
3. Çok sayıda örnek gözlemlemek

Laboratuvar Çalışması ve Deneysel Araştırmalar
1. Özel değişkenler üzerinde çalışmak
2. Verileri objektif olarak kaydetmek
3. Neden-etki ilişkisini kurmak

Potansiyel Limit
Durum İnceleme Çalışması ve Klinik Araştırma
1. Sistematik olmayan gözlemler yapmak
2. Öznel yorumlar yapılmasına izin vermek
3. Neden ilişkisi kuramamak

Anket ve Bağlantı Araştırması
1. Nedensellik yerine çağrışım ilişkileri kurmak
2. Anket sonuçlarını rapor etmede güvenilirlik ve geçerlilik problemleri yaşamak
3. Birey üzerinde derinlemesine çalışamamak

Laboratuvar Çalışması ve Deneysel Araştırmalar
1. Laboratuvarda çalışılamayacak doğal değişkenleri dışlamak
2. Bulguları sınırlayan yapay kurallar yaratmak
3. Karakter talebini ve araştırmacıların beklentisini yükseltmek

KARAKTER TEORİSİ VE KARAKTER ARAŞTIRMASI

Teori ve araştırmalar iki sebepten ötürü birbiriyle bağlantılıdır. Teoriler keşfetme ve kanıt sunma imkanı sağlar. Araştırmacılar psikolojik reaksiyonlarla ilgilenirler ve onlar için astrolojik güç ve izlerin hiçbir önemi yoktur. Kuramcılar, çalışmaların birbiri ile nasıl bağlanması gerektiği ile ilgilenirler. Amerikan davranışçılığının babası John B. Watson, insanlarla çalışma yürütmekten rahatsızlık duyduğu için çalışmalarında hayvanları kullanmıştır.

Psikanaliz teorisinin kurucusu Sigmund Freud, terapiden başka bir yöntem kullanılarak psikanaliz yapılmasının önemine inanmayan bir terapistti. Hans Eysenck ve Raymond Cattell, kişisel özellik üzerindeki tarihsel önemi açıklayan kuramcılardır. Korelasyon içeren istatiksel metotla eğitilmişlerdir. Bu metot onların teorik fikirlerine şekil vermiştir. Araştırmacılar üç araştırma yaklaşımı ile ilgili üç konuyla ilgilenir:

1) Bir şeyleri olabilir kılma (deneysel) çalışmasına karşı var olanlar üzerinde (kolerasyon )

2) bütün insanlara (deneysel) karşı tek bir kişi (klinik)
3) kişinin birçok görünümünden oluşan tek görünüme karşı bütün kişisel özellikler.

Farklı teoriler, farklı farklı araştırma stratejileriyle dolayısıyla farklı veri türleriyle bağlanır. Karakterin teorisine olan ilginin olağanüstülüğü üzerinde başka araştırmalarda kullanılan araştırma prosedürleri kullanarak çalışmak kolay değildir. Bir teori sizi başka yöne yönlendirirken diğeri başka yöne yönlendirir ve bu birinin doğruluğunu göstermez. Farklılıkları inceleyerek, aralarında bağlantı kurmanız gerekmektedir. Karşılaştırma yoluyla elde ettiğiniz bağlantılar büyük önem taşır.

KARAKTER DEĞERLENDİRMESİ VE JIM’IN DURUMU

Değerlendirme ve teorilerin bakış açısıyla Jim’in kişiliğini göz önüne alacağız. Bu yaklaşım sayesinde teori ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Aynı zamanda hangi farklı yaklaşımların aynı sonuçları doğurduğunu gözlemleyeceğiz.

Jim 1960’ların sonunda yaşayan bir üniversite öğrencisiydi. Kendisi öğrencilerin bir çalışması olan bu araştırmayı sunmaya gönüllüydü çünkü hem psikoloji ile ilgiliydi hem de kendini daha iyi anlamak istiyordu. Jim’e çeşitli testler sunuldu. Onun otobiyografisinden esinlenerek oluşturulan kısa bir skeç ve bu skeç doğrultusunda göz önüne alınan karakter yaklaşımları inceleyelim.

Jim’in Otobiyografik Skeci II. Dünya Savaşından sonra New York’ta doğmuştu. Babası üniversiteden mezundu ve otomobil galerisi vardı, annesi ev hanımıydı ve körler için kitap okuyan bir gönüllüydü. Babasıyla ilişkisi iyiydi ve annesi diğer insanlar için her zaman çok güzel duygular besler özellikle de kadınları çok severdi.

Dört kardeşin en büyüğüydü. Onun otobiyografisindeki asıl tema, bir kadınla ilişki yaşamadaki yetersizliği, başarı için duyduğu ihtiyaçlar, liseden beri var olan eksikliği ve işletme ile psikoloji okuma konusundaki kararsızlığı. O, insanların kendisi hakkında iyi tahminler yürütebildiğine inanıyordu. İnsanlar ise yüzeysel bir kritik yaptıklarını sanıyordu. O ise aslında büyük bir sorunun içerisindeydi.

Kişi hakkındaki ana bilgiler bu şekildedir. Detaylar farklı teorik yaklaşımların bakış açıları doğrultusunda ele alınacaktır. Kitabın sonunda Jim’in bütün görüntüsünün ortaya çıkacağını umuyoruz.

Sayfa Başı