NASIL KATILACAKSINIZ?

1 Hemen başvurunuzu yapın!
2 Eğitime katılın, başarılı olun!
3 Belgeniz adresinize gelsin.

Her tür soru, görüş ve önerileriniz için E-Destek talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Teşekkürler!

MESAİ SAATLERİ;

Pts-Cu: 09:00 - 18:30
Cts: 09:00 - 16:00
Pazar günü sadece E-Destek!

Bipolar (Çift Kutuplu) Bozukluk

Yazar: Psikolog / Pazar, 17 Temmuz 2016 / Published in international

Bipolar bozukluk teşhisi, aşağıda sıralanan belirtilerin en az üçü ile karşılaşıldığında konabilir.
– Şişmiş benlik veya megalomani
– Uykuya karşı azalan ihtiyaç
– Normalden daha konuşkan olmak veya konuşmayı sürdürme baskısı

-Fikirlerin uçuşması ya da düşüncelerin birbiriyle yarışması tecrübesi
-Dikkat dağınıklığı
-Artan aktivasyon
-Yüksek riskli aktivitelere fazlaca katılım

Bipolar bozuklukta, bir duygusal durumdan diğerin geçiş uzun süreli, düzenli ya da ani olabilir. Bipolar bozukluk, semptomların ortaya çıkış şekline veya ağırlığına göre “ 1”(her biri haftalar ya da aylar süren delilik ya da depresyon) ve “2” (depresif atakların hâkimiyeti) olarak ayrılır. Bipolar bozukluk, bilginin sinir eksenleri boyunca aktarımında yer alan sinirsel mekanizmalar sonucu ortaya çıkar.

Etiyomolji açısından incelediğimizde; Bipolar bozukluk ve serotonin metabolizmasını etkileyen genler arasında çok küçük bağlantılar tespit edilebilmiştir. Amaca ulaşma becerisi ve diğerlerine olan bağlılıkta eksiklik bilişsel modellerin üzerinde durduğu iki ana öğedir.

Bipolar bozukluğun ana tedavi yöntemi, hızlı ruh hali salınımlarını provoke etmeyi stabilize etmeye tercih edeN lityum terapisi olup bilişsel davranışsal ve aile müdahaleleri de önemli yararlar sağlıyor gibi görünmektedir.

Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSD)
PTSD’nin, en az bir ay veya daha fazla süren üç küme şeklinde ifade edilen semptomları şöyledir;
-Davetsiz anılar
-Kaçınma
-Uyarılma

Post travmatik stres bozukluğu etiyomolojisi incelendiğinde elde edeceğimiz bilgiler şunlardır;
PTSD’nin nörolojik yüzeyi, korkuya ve belleğe aracılık eden amigdala ve hipotalamus olup bunlar birbirine bağlıdır. Yüksek seviyede uyarılmaya sempatik sinir sistemi aracılık eder. PTSD’ye ait koşullanma modeli, Mowrer’in iki faktör teorisini kullanarak fenomeni kısmen açıklarken, Brewin’inki gibi bilişsel modeller, sözlü ve durumsal olarak erişilebilen bellek sistemlerini kullanarak daha derinlemesine bilgi sağlamaktadır.

PTSD’nin şema modeli psikoanalitik teoriden etkilenmiştir. Bunun yanında psikososyal model; olay uyarıcısı, olay bilişleri, değerlendirme ve tekrar değerlendirme, başa çıkma denemeleri, kişilik ve sosyal destek unsurlarına odaklanmıştır. PTSD tedavi yöntemlerine gelince karşımıza, travmatik olaylardan elde edilen klinik olay sorgulama metodu ve terapi süreci tarafından tetiklenen duygusal stresle başa çıkmada hastalara yardımcı olan stratejilerle birleşen maruz kalma metodu çıkar. Bunların yanında göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) metodu ise görselliği kullanarak hedef anıları canlandırma amacını gütmektedir. Farmakolojik müdahale ise trisiklik ve SSRIs içeren antidepresanlarla yapılabilir.

One Response to “Bipolar (Çift Kutuplu) Bozukluk”

  1. Safiye says : Cevapla

    1999 depreminden sonra bipolar tanısı kondu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sayfa Başı