NASIL KATILACAKSINIZ?

1 Hemen başvurunuzu yapın!
2 Eğitime katılın, başarılı olun!
3 Belgeniz adresinize gelsin.

Her tür soru, görüş ve önerileriniz için E-Destek talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Teşekkürler!

MESAİ SAATLERİ;

Pts-Cu: 09:00 - 18:30
Cts: 09:00 - 16:00
Pazar günü sadece E-Destek!

Program Tanımı

Biyoloji ve Davranış Psikolojisi, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Onaylı bir programdır ve katılımcılar, ders sonunda yapılan, istedikleri zaman ve istedikleri yerden internetten girecekleri sınavı geçtiklerinde “Bitirme Sertifikası” alırlar. Sınavı 3 kez geçemeyenler ise “Katılımcı Sertifikası” alırlar. Sertifikaların tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye’de geçerli olduğu, tüm ders ve sınav ile ilgili bilgiler, diğer tablarda açıklanmaktadır. Biz burada, bu programı neden seçmelisiniz ve sertifika derslerinde öğrendiğiniz bilgiler size nerelerde ve ne için faydalı olacak, bu konulara değinmek istiyoruz.

Hafıza, bildiğimiz üzere Biyoloji ve Davranış Psikolojisi, “Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor (bedensel-fiziksel) tepkilerin” genel adıdır. Size, aşağıda yazılı detayları sertifikalı olarak sunacak bu dersin sonunda kendinize ve geleceğinize dair, yaşantının size verdiği vereceği anlama dair size neler katacağını ders sonunda gördüğünüzdeki psikolojinizi tahmin edebiliyoruz.

Eğitime kimler katılabilir?

Biyoloji ve davranış psikolojisi ilişkisi hakkında bilgi edinmek isteyen herkes bu eğitim programına katılabilir.

Verilen Ders İçerikleri

Klasik koşullanma Başlangıç ​​Modülü 0/4
Edimsel koşullanma Başlangıç ​​Modülü 0/6
Öğrenme Teorisi Başlangıç ​​Modülü 0/3
Bilinç Başlangıç ​​Modülü 0/21
Davranış Başlangıç ​​Modülü 0/13 biyolojik temeli
Stres Modülü 0/2
Değerlendirme Başlangıç ​​Modülü 0/1

Klasik (dava veya Pavlovian) Klima
Klima insan davranışı, etik konular
Klasik koşullanma, anahtar terimler
Klasik şartlandırma ana unsurları
Edimsel koşullanma
Operant (instrumental) Klima
Öğrenme: programlar, donatı
Ceza ve etkinliği; maksimize yolları (negatif ceza etkileri de dahil)
Edimsel koşullama başlat konu Elemanları
Uygulama ve edimsel koşullanma
Klasik koşullama ve edimsel koşullanma Karşılaştırılması
Öğrenme kuramı Giriş
İçgörü ile öğrenme
Öğrenme seti
Bilinç durumları 1
Bilinç durumları 2
Bilinç: Fizyolojik Yanıtları Başlat Konu Ölçümü
Bilinç: Nabız Başlangıç ​​Konu Ölçümü
Uyku; incele için yollar
Uyku; ileri
Özellikleri ve uyku; aşamaları desenleri
Uyku yoksunluğu Etkileri
Uyku bozuklukları
Rüyalar ve Türleri
Bilinç 1
Bilinç 2
Bilinç 3
Normal uyanma bilinci
Yüksek seviyede ve alt düzey farkındalık
Kontrollü Süreçler
Otomatik Süreçler
Daydreaming
Bilinç 4
Disturbed zaman kavramı
Ağrı
Uykunun amacı
Davranış
Serebral korteks
Beyin yarım küreleri: korpus kallosum
Beyin yarım küreleri: dört lob işlevleri
Beyin yarım küreleri: parietal lob
Beyin yarım küreleri: oksipital lob
Temporal Lob
Hemisferik uzmanlık
Omurilik Fonksiyonları
Duyusal ve motor nöron aktivitesi arasındaki ayrım
Somatik ve otomatik sinir sistemi
Sempatik ve parasempatik bölümler
Uzun süreli veya yoğun uyarılma
Fizyolojik ve psikolojik etkiler
Stres ve hastalık arasındaki ilişki
Stres

 1. ÖĞRENME TEORİSİ
 2. Bu ders, psikoloji ampirik araştırmaları kapsar ve dergi, kitap, internet ve CD-ROM etkinliklerine açıklık getirir.
 3. KLASİK BAKIM
 4. Bu ders aynı zamanda davalı veya Pavlovyan klima olarak bilinen klasik klima kapsar.
 5. Pratikte öğrenme, ceza ve edimsel koşullama olarak edimsel koşullama konuları kapsar.
 6. Uyanık bilinç, uyku, rüya ve uyku yoksunluğu olarak bilinç durumları ile ilgili konuları kapsar.
 7. DAVRANIŞ İÇİN BİYOLOJİK TEMELİ
 8. Bu ders serebral hemisfer, omurilik, somatik ve otomatik sinir sistemi ve sempatik ve parasempatik sinir sistemleri gibi anatomi ve sinir sisteminin işlevi ile ilgili konuları kapsar.
 9. Fizyolojik kapsar ve psikolojik stres gibi durumları uyarılma uzun süre maruz kalma etkiler.

Neler yapılabilir?

Bu Sertifika Programı, toplumumuzun daha sağlıklı bireylerden oluşması ve psikoloji terim ve kavramlarına daha fazla hakim olması, orta ve yüksek okul öğrencilerinin derslerine faydalı olmak ve psikoloji bilimini halkımıza sevdirerek "psikolog ve psikiyatrist" bilincini aşılamak, kişilerin uzmanlara danışma bilincini şevk etmek, arttırmak ve bu uzmanlardan daha fazla yaralanmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Sertifika oluru, St. Clements University Dekanlığı akademik ve bilimsel kadrosu tarafında incelenmek üzere gerçekleştirilmektedir.

Bu Sertifika yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir, mesleki bir yeterlilik anlamına gelmez. Verilen dersler, St. Clements University Temel Psikoloji Derslerinden ibaret olup, video ders anlatımları ve müfredat, yine üniversite denetim ve onayında, Türk öğretmenler tarafından anlatılmakta, denetlenmekte, programları ve işleyişi düzenlenmektedir.

Bu dersin bitirilmesi ile alınacak belge, Psikoloji Derslerine giriş ve Temel Psikoloji dersleri yeterliliği anlamında akreditesi Kurumumuzca da uygun görülmüştür.

Nasıl hak edeceksiniz?

İş bu sertifika, e-sertifika değildir. Adınıza düzenlenmiş, basılı sertifikadır ve örneği aşağıdadır. Böylece, kişiye özel sertifika derslerin edinimleri sonucu hakedildiğinde aynı yolla gönderilmektedir. Bu yöntem, haksız sertifika edinimini en aza indirmek için seçilmiştir.

Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, SertifikaPress ve akredite eden kuruma ait  disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve Sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerden geçer not alınması kadar ilgili Öğretim Üyesi, Danışman Öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları puanlamaya esas teşkil etmektedir.

Buna istinaden, ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm T.C. kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, sınava kendisi yerine başkasının girmesi gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu kişiler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar iptal edilir. İptal edilecek sertifika kişinin kendisine, bahsedilen şekilde davranışına rastlanmak suretiyle iptal edileceği hususu üzere ihtar edilir.

Şayet kişi sertifikasını yukarıda bulunan bir sebeple makul bir yazlı açıklama yapmamak üzere ilgili kuruma iade etmezse gerekli kanuni yol izlenerek kişinin sertifikasının kanunen iptali ve mahkeme yoluyla kendisinden alınması sağlanır. Bu ve diğer, daha sonra yenileme, belirleme ya da tek taraflı olarak ilgili hükümleri değiştirme yetkisi, Sertifikayı veren ve akredite kurum ve kuruluş/lar inisiyatifindedir.

Örnek Sertifika

dernek-sertifika-ornek

Eğitim Başvurusu

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği, bu hizmeti Türkiye’deki bilimsel araştırmalara katkı ve toplumun psikolojiye olan ilgisini arttırmak için derneğin kurulma vazifesine istinaden gerçekleştirmektedir.
 2. Bu konuda derneğimiz, Psikologlar Federasyonunun asıl üyesi olarak ve yine bu Federasyonun resmi çatısı ve Yönetim Kurulu Başkanlığında bu hizmetleri uzun zamandan beri online – örgün – seminerler yoluyla vermiştir. Bu hizmet şimdi dileyen herkese bilgisayar üzerinden verilmektedir.
 3. Derneğin şimdi amacı ise, Avrupa Birliği standartlarında, derslerin örgün olarak en ücra yerlere götürülmesi ve “hayat boyu eğitim” çerçevesinde bilinçli, eğitimi, işsizliğin azaltılması çerçevesinde kalifiye personelin istihdamını kolaylaştırıcı altyapının hazırlanmasıdır.

Derneğimize ait tüm dersleri alabilirsiniz.

 1. Her bir ders ortalama 12 saat sürmektedir. Ek dersleri almak isterseniz bu süre ortalama 20 saati bulmaktadır.
 2. Her bir Türkçe, uzman Psikolog ve Psikiyatristlerin anlattığı ve halkın her kesiminin kolayca anlayacağı, günlük yaşamdan örnekler, yeri geldiğinde sizi keyiflendirecek esprilerle süslenmiş derslerin videolarının izlenmesi için tavsiye edilen süre 6-7 gündür.
 3. Dersleri izlemeniz için önerilen zaman, size bağlı olmak kaydı ile boş ve konsantre olabileceğiniz bir akşam saatidir.
 1. Ortalama 3 günde dersleri bitirebilirsiniz.
 2. Tavsiye ettiğimiz süre bir haftadır.
 3. Son dersi müteakip bir genel tekrar yapınız. Bunu ders videolarından anlamadığınız yâda tekrar izlemek istediğiniz yerleri yineleyerek yapabilirsiniz.
 4. “Ders ”tanımını yapmaktayız ancak, video anlatımlar kesinlikle teorik olmadığı ve çok kolay ve halkın her kesiminin anlayabileceği özellikte olduğu için anlatımları bir dost sohbetinde kendinizi geliştirme keyfi olarak algılayınız.
 5. Son dersin ardından sınava hazırsınız demektir. Sınav tabına tıklayın ve sınava girin, hepsi maksimum 5 dakikada sınavınız biter ve artık işlem Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Başkanlığında.
 6. Sınavınız biter bitmez Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Başkanlığına ve size bir teyit e-postası gelir. Bu e-posta derhal akademisyenlerce incelenmek üzere sınav komisyonuna ulaşır. Bu işlemler o iş günü içinde tamamlanır ve ortalama 1 saat sürer. Yönetim Kuruluna giden son talep imzalanır ve akredite ve kaşesi yapılarak sertifikanız oluşturulur ve kargoya hazır duruma gelir.
 1. Dersleri almak için en fazla 3 ayınız var.
 2. İstediğiniz her an 3 ayı geçmemek kaydı ile erişimizi sağlayabilirsiniz.
 1. Evet, dersler Türk uzmanlarca Türkçe anlatılmaktadır.
 2. Yabancı dildeki derslerimiz farklıdır.
 1. Hiç önemli değil. Eğitiminiz ne olursa olsun hemen başlayabilirsiniz. Sizden mezuniyet ya da diploma istenmemektedir ve ne iş yaptığınız sorulmamaktadır.
 2. Şu ana kadar 90 bine yakın öğrencimizin ancak 2 bini psikoloji biliminin içindedir. Geri kalanına bu bilimi sevdirmenin ve kendilerini ve çevrelerini daha pozitif görerek başarılı bireyler olmalarının vesilesi olmak gururu içindeyiz.
 1. Bu dersler, sizin hayatı şimdiye kadar anlamadığınızı fark ettirecek kadar anlamlı bir hayata sahip olmanız gerekenleri öğretecek ve/veya hatırlatacak
 2. Saygı ve sevginizi, ailenize, çocuklarınıza, anne babanıza ve tüm bireylere kadar işleyecek.
 3. Başarılı olmanın kesin ve kestirme yollarını şimdiye kadar hiç duymadığınız kadar kesin ve garanti bir şekilde açıklayacak
 4. Kariyerinizdeki imkân ve ihtimalleri ilk kez görmenizi sağlayacak
 5. Ezber ve öğrenme teknikleri gibi yolları özetleyerek hafızanızı ve beyninizi daha kullanmanıza yardımcı olacak
 6. Sözde değil, gerçek mutluğun sizde olduğunu size öğretmeyecek, hatırlatacak
 7. Bildiklerinizi başkalarına öğretmeniz için sizi sertifika ile ödüllendirecek

h.Sertifikanız ile sizi başkalarından farklı kılacak

i.Alanınız olsun olmasın, sizi işyerinizde insan ilişkileri ile ilgili bilgi sahibi olduğunuz için hatta bunların uzmanlarından derslerini aldığınız için yöneticileriniz tarafından seçilir ve kalifiye kılacak

 1. İnsanoğlunun başından beri bildiği ama hep bilinçaltında gizli yeteneklerini yüze çıkarmanızı sağlayarak gerçeği, net ve kesin hatta en kolay şekilde görmenizi sağlayacak
 2. Boş kuruntular ya da ihtimalleri bertaraf edeceksiniz bu derslerle, hayata, çevrenize tüm insanlığa bakış açınız değişecek
 3. Ülkeler arası problemler dâhil birçok insan ilişkisi kavramını daha çabuk algılayacak ve anlayacaksınız.
 4. Ailenizi daha kolay anlayacaksınız
 5. Çocuklarla iletişiminiz artacak

o.Kadınları daha kolay anlayacak ve iletişimin sadece bakış açısı farklılığı olduğunu kabul edeceksiniz

 1. Öğrenme teknikleri bilginiz artacak ve sınavlarda başarılı olacaksınız
 2. Kariyerinizi daha net adımlarla ilerleteceksiniz
 3. Alt ve üstlerinizle iletişiminiz güçlenecek
 4. Daha sağlıklı olacaksınız
 5. Stres ve benzeri hastalıklara yakalanma riskiniz azalacak, müdahale şansınız olacak, sağlıklı birey olacaksınız
 6. Psikolojiniz sağlam olduğu için anatomi ve fizyolojiniz de sağlamlaşacak, hemen fark edeceksiniz v. Çevrenizdeki psikolojik durum ve vakalara önlem alabilecek, müdahale edebilecek ve hatta çözüm bulacaksınız w. Saygınlığınız artacak
 7. Sevgi kavramını daha dolu yaşayacaksınız
 8. Kararlarınız daha net ve sarih olacak, eskisinden daha da yapıcı olacaksınız
 9. İnsan olmanın gerekliliklerini öğrenecek, hatırlayacak ve hatırlatacak, öğreteceksiniz
 10. Dünya bakışınız değişecek
 1. Yaş sınırınız yok, 18 yaş üstü herkes başvurabilir
 2. Dünya döndükçe ve hayat devam ettikçe, insan ırkı var oldukça bu bilgilere ihtiyacınız var
 1. Sertifikanız tüm dünyada geçerlidir
 2. Sertifikanız, üzerindeki logo ve açıklamaların yanında web sitelerinden de teyit edebileceğiniz gibi dünyanın sayılı ve prestijli ülkeleri ve akreditasyon ve yüksek öğretim kurullarınca onaylanmaktadır
 3. Örneğin sertifikanız St. Clements University onaylıdır. Bu, ilgili üniversitenin Türkiye’ ye yaptığı yatırım ve akademik çalışmalarının da önünü açmakla kalmayarak yeni iş ve kariyer hedeflerine yol çizmektedir
 4. Sertifikanız Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 5. Sertifikanız Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 6. Sertifikanız Psikologlar Federasyonu (Türkiye) tarafından onaylıdır
 7. Sertifikanız InterCSF Kalite Standartları Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 8. Sertifikanız Naturopathy Tıp Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 9. Sertifikanız Kişisel Gelişim Dünyası Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 10. Sertifikanız Uluslararası Kişisel Gelişim Federasyonu (Türkiye) tarafından onaylıdır
 11. Sertifikanız Laboratuvar Hizmetleri Kurumu (International) tarafından onaylıdır
 12. Sertifikanız St Clements University (International) tarafından onaylıdır
 13. Sertifikanız Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 14. Sertifikanız Medikal Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 15. Sertifikanız Klinik Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 16. Sertifikanız Sosyal Psikoloji Derneği (Türkiye) tarafından onaylıdır
 17. Diğer onay kurumları hakkında, web sitemiz ve kurum web sitelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz
 1. Evet, dersleri herhangi bir bilgisayardan, dilediğiniz saatte, gece, gündüz, gün içinde, iş yerinizde ya da evde veya bir kafede alabilirsiniz
 2. Dersleri istediğiniz kadar saat ya da dakika izleyip kaldığınız yerden istediğiniz saatte devam edebilirsiniz
 3. Dersleri geri alarak istediğiniz yer zamanda istediğiniz şekilde tekrar izleyebilirsiniz
 1. İnternet size, dersleri izlerken ve sınavda gereklidir
 2. Derslerin yardımcı kaynakları size öğrenci belgeniz ile aynı kargoda gelmektedir ayrı bir kargo ücreti ödemek zorunda değilsiniz
 1. Tüm dersler ücretsizdir
 2. Sadece en az bir yardımcı kaynak almak zorundasınız
 3. Bir yardımcı kaynak ders kitabı 48 TL.’dir
 4. Ders yardımcı kitabınız en az bir olmakla birlikte isterseniz daha fazla ya da değişik kaynaklar da alabilirsiniz
 1. Yardımcı ders kitabı, sizin öğrendiklerinizi pekiştirmenize yardımcı olur ve sizin daha bilinçli ve bilgili olmanızı sağlar
 2. Bu kitaplar çeşitlidir
 3. Başvurunuzu yaptığınızda sizi öğrenci temsilcimiz telefonla arayacak ve ders kitabınızı belirleyecek
 4. Dilerseniz birden fazla kaynak talep edebilirsiniz, ancak mecbur değilsiniz
 5. Bu kitaplar size ömür boyu gerekli ve sizden sonrakilere bırakabileceğiniz türden başucu eserleridir
 1. Evet, sınavı bilgisayardan vereceksiniz
 2. Şifreniz ile bağlanacaksınız
 3. Sınav sonucu aynı dakika ise e-posta ile otomatik olarak bildirilecek
 1. Sınavda ortalama 10-20 soru bulunmaktadır
 2. Soruları acele etmeden ve heyecanlanmadan cevaplayınız (heyecanınızı yenmeyi ve hatta nefes kontrolünü de derslerimizden öğrenebilirsiniz)
 1. Sınav ortalama 10 dakikanızı alacaktır
 2. Bilmediğiniz ya da emin olamadığınız sorulara tekrar dönebilirsiniz
 3. Sınav zor değildir, keyif alacaksınız
 1. Evet, birinci sınavı geçemezseniz 2. olmazsa 3. Sınav hakkınız vardır
 2. Bunun için telafi sınavı talep edebilirsiniz..
 1. Sınavı geçenler Sertifika alırlar
 2. Sınavı geçemeyenler de sertifika alır, ancak Katılımcı Sertifikası alırlar
 1. Her bir ders detayını ilgili video tabında ya da öğrenci iletişim seçeneğinde veya online kampüste görebilirsiniz
 2. Dersleri izleyebileceğiniz web adresi ve kullanıcı adınız ve şifreniz, yardımcı kitapla aynı kargo içinde tarafınıza 1 günde ulaştırılmaktadır
 1. Tüm akademisyenlerimiz, Türkiye’nin ünlü ve uzman Psikologları ve Psikiyatristleridir
 2. Akreditasyon kurumlarını yukarıda görebilirsiniz
 1. Başvuru formunu doldurun başka bir şeye gerek yok
 2. Öğrenci temsilcimiz yardımcı kitabınızı belirleyecek ve dersleri izleyebileceğiniz web adresi ve kullanıcı adınız ve şifreniz kargo ile 1 gün içinde sizde
 1. Kargo normalde 1 gün içinde sizde olmaktadır
 2. 48 TL. Yardımcı kitap bedelini isterseniz kargo görevlisine nakit ödeyin, isterseniz kargo görevlisi kredi kartınızdan çeksin
 3. Şifreniz ve yardımcı kitabınız ulaşmadan bir ödeme yapmak zorunda değilsiniz
 1. Evet, şifrenizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz
 2. Şifrenizi kaybettiğinizde online, telefon ya da e-posta yoluyla ekibimiz size her dakika, her türlü sorunuz ve sorununuz için yardımcı olmaktadır
 1. Sertifikanız ortalama 1 hafta içinde elinizde olmaktadır
 2. Sertifikanız, kırışmaması için özel bir karton muhafaza ile size kargo ile gelir
 1. Sertifikanızı kaybederseniz ücret karşılığı yenisini talep edebilirsiniz.
 2. Kayıp durumunda öğrenim gördüğünüze dair bir belge alırsınız.
 1. Elbette, özel plastik öğrenci kartınızı hemen isteyebilirsiniz
 2. Öğrenci kartınız kargo ile ulaştırılır
 3. Öğrenci kartınızı www.sertifikapress.com.tr adresinden yapabilirsiniz
 1. Başarı belgesi, öğretim görevlimiz tarafından size ek bir ödev verilip tarafınızca yapılması sonucu verilir ve başarı belgesi sahipleri web sitemizde duyurulur ve teyit edilir
 1. Başarı belgenizi www.sertifikapress.com.tr adresinden yapabilirsiniz
 2. Başarı belgeniz kargo ile ulaştırılır
 1. Elbette, dileğiniz kadar ve derelerinizle alakalı kitap talep edebilirsiniz
 2. Kitaplar kurumumuz onaylı ve imzalıdır
 1. Yardımcı ders kitabı sayımız ortalama 30’dur
 2. Yardımcı ders kitaplarımız bazen aşırı talep sebebiyle bulunamayabilir
 3. Yardımcı ders kitabı sayımız her ay en az iki adet eklenmektedir, bu da akademik çalışmalarımızın hız kesmeden devam ettiğinin gururudur
 1. Elbette, istediğiniz dilde sertifika talep edebilirsiniz.
 2. Yabancı dilde sertifika talepleri ek bir ücrete konudur.
 1. Bir başka programı de alabilirsiniz
 2. Bir anda birden fazla program alabilir ya da zamanla geçtikçe devam edebilirsiniz
 1. Evet, PsikolojiM dergisi süreli yayınımızdır
 2. Detaylı bilgi için: www.psikolojim.com.tr
 1. Yardımcı ders kitabınız 48 TL.’dir. Kargo bedeller hep sabit 15 TL’dir.
 2. Başka ücret ödemezsiniz
 1. Ekstra maliyet çıkmaz
 2. Yardımcı ders kitabınız 48 TL.’dir. Kargo bedelleri hep sabit 15 TL’dir.
 1. Bazı öğrenciler adreslerini değiştirmekte ya da kargo kendilerine gittiğinde kargoyu almamaktadırlar, kurumumuz sertifikaların ulaşmasında hassastır.
 2. Kurumumuz bu öğrencileri, tüm iletişim giderleri kurumumuza ait olmak kaydı ile bilgilendirmekte ve hatta kargo bedelini kurumca ödeyip tekrar göndermektedir. Öğrenci yine almamaktadır. Bu durumu da kötüye kullanıp kurumumuzu bilgilendirmeden suistimal etmektedir.
 1. Bazı öğrenciler adreslerini değiştirmekte ya da kargo kendilerine gittiğinde kargoyu almamaktadırlar, kurumumuz öğrenci belgelerinin ulaşmasında hassastır.
 2. Kurumumuz bu öğrencileri, tüm iletişim giderleri kurumumuza ait olmak kaydı ile bilgilendirmekte ve hatta kargo bedelini kurumca ödeyip tekrar göndermektedir. Öğrenci yine almamaktadır. Bu durumu da kötüye kullanıp kurumumuzu bilgilendirmeden suiistimal etmektedir
 1. Bu hizmetler 9 yıldan beri verilmekte olup öğrenci sayısı 300 bine yakındır
 2. Hizmet merkezimiz, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği Genel Merkezimizce gerçekleştirilmektedir
 1. Türkiye’de 9 yıldan beri öğrenci sayısı 300 bine yakındır, net rakamı //www.sertifikapress.com.tr ve //ogrenci.sertfikapress.com adreslerinden teyit edebilir, öğrencinin durumunu numarası ile izleyebilirsiniz.
 1. Dünyanın başka ülkelerinde durum aynıdır. Türkçe konuşulan ülkelerde ortalama 10 bin öğrencimiz bulunmaktadır
 2. Diğer dillerin konuşulduğu ülkelerde de yine Türk ve yabancı öğrencilerimiz ve mezunlarımız mevcuttur.
Sayfa Başı