NASIL KATILACAKSINIZ?

1 Hemen başvurunuzu yapın!
2 Eğitime katılın, başarılı olun!
3 Belgeniz adresinize gelsin.

Her tür soru, görüş ve önerileriniz için E-Destek talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Teşekkürler!

MESAİ SAATLERİ;

Pts-Cu: 09:00 - 18:30
Cts: 09:00 - 16:00
Pazar günü sadece E-Destek!

Beyin Dalgaları İle Oynayanlar

Pazar, 17 Ocak 2016 Yazar:

Milyonlarca yıldır, her ne kadar İlk İnsan Âdem ile Havva arasında yüzlerce yıllık bir dünyaya gelme farkı ispat edildi ise de trilyonlarca insan geldi geçti bu dünya topraklarından. Her bir insan doğduğu gün itibariyle iyi bir yaşam için hazırlandı, ailesi ya da kendisini büyütmek ile görevli ya da bu görevi almış insanlarca. Kimi dine, kimi

Psikolojide Bilimsel Düşünme

Cuma, 05 Ağustos 2016 Yazar:

Önizleme & Bölüm Hedefleri  Psikoloji lisans öğrencilerinin alabileceği en önemli derse hoş geldiniz. Bu açılış  bölümü, araştırma psikoloğu olarak geleceğiniz olsada olmasada metot derslerinin eğitiminize  olan önemini size anlatmakla başlamaktadır. Bölüm sonra dünyada bildiğimiz şeylerin  yollarıyla ilgili tanıtımla devam etmektedir. Bilgilerimizin bazıları yetki rakamlarına olan  güvenden türemiştir, diğer bilgiler ise bizim kendi mantıksal akıl yürütmemizden,

Nitel-Nicel Sosyoloji

Perşembe, 04 Ağustos 2016 Yazar:

Başlıca iki araştırma yöntemi olan nicel ve nicel araştırma sosyal bilimlerde çeşitli alanlarda  yapılan araştırmalara potansiyel katkı sağlamaktadır.  Pozitivist sosyoloji ve verstehen girişimi arasındaki çelişki ayrı ayrı olacak şekilde, nitel ve  nicel metodolojik girişimlerde sırasıyla bir ayrım olduğu gibi modern sosyolojide yeniden  formüle edilmiştir. Nitel sosyoloji insan davranışını anlamaya nümerik bir yaklaşımdır. Birçok  katılımcıyla gerçekleştirilen

Sosyoloji

Perşembe, 04 Ağustos 2016 Yazar:

Sosyoloji insan sosyal yaşamının çalışmasıdır. Sosyolojinin diyalogların analizinden, dünyanın  nasıl işlediğini anlamaya çalışmaya dair teorilerin gelişmesine değişen birçok alt bölümü vardır. Bu  bölümde size sosyoloji ve önemi, çevrenizdeki dünyaya bakış açınızı nasıl değiştirebileceği ve bilim  dalına dair kısa bir tarihçe sunulacaktır. Sosyoloji Nedir?  Sosyoloji, deneysel araştırmaların sistematik metotlarını kullanan ve eleştirel analizleri  geliştirmek için bilgiyi

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Perşembe, 04 Ağustos 2016 Yazar:

Araştırma yöntemleri ders programı, psikolojide önemli-ve iyi bir nedenden dolayı en sık istenilenler  arasında yer almaktadır. Göz önümüze kültürlerarası psikolog ve bilişsel bir nöroloğun profesyonel bir  konferansta karşılaştığını bulunduralım, birbirinin çalışmalarında önemli olduğu fenomenler ve  teoriler hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyor olabilir. Oysa onlar gayet iyi bir şekilde, bir deney  ve ilişkisel bir araştırma,

Darwin’in ardından TYK (Terör Yönetim Kuramı) insanlığın uzun dönemlerde  kazanılmış doğal seleksiyonla devrim ürünü olduğunu ileri sürmektedir. Bizi diğer türlerden  farklı kılan insan doğası nedir? İri yapılı değiliz, duyularımız keskin değil aksine yırtıcı  hayvanlar gibi pençelerimiz ve dişlerimiz yok. Bu özellikler işbirliğine ve iş bölümüne teşvik  edip bizi icatlara, tarıma, yemek yapmaya, barınak inşaat etmeye

Korelasyon ne demektir?

Perşembe, 04 Ağustos 2016 Yazar:

Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkiyi değerlendirmek yollarından en sık karşılaşılanıdır. Bir değişken arttığında diğeri de artıyorsa pozitif korelasyon vardır. Örneğin biri kişi ne kadar girişken ise arkadaşları da o kadar çoktur. Değişkenlerden birinin artıp diğerinin azaldığı durumda ise negatif ilgileşim söz konusudur. Örnek olarak kişi ne kadar yaşlıysa dürtüsel davranışları da azalacaktır. Değişkenler arasında ilişki

İd, Ego ve Süper ego

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

1923 yılında Freud, zihinin ikin bir modelini öne sürerek teorisini büyütmüştür. Öncelikli ayrımı olan bilinçli, bilinçdışı, bilinç öncesi konularını terk etmemiştir fakat bu ayrımın yetersiz olduğu hakkında özeleştiride bulunmuştur. Freud’a göre iki önemli niteliği bulunan psikolojik bir aracı vardı (ego). Bir taraftan, bu aracı tutumlu davranış içerisinde bir şeyin tek çeşidini gerçekleştiriyordu. Fakat diğer taraftan,

KARAKTER VE BEYİN

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

Histeri (Konversiyon Bozukluğu) Felç, bulanık görme gibi sorunların, duygusal problemlerin bir sonucu olduğu doğru olabilir mi? Bunun doğru olmayacağı tek durum, insanların çevresindekilerin dikkatini çekmek amacı ile numaradan hastaymış gibi davranmasıdır. Freud histeri üzerine çalışmaya başladığı ilk zamanlar bu örneklerle karşılaşmıştır. Yalan ile gerçeği ayırt etmek için beyin ve karakterden elde edilen kanıtlara bakmanız gerekmektedir.

Üç büyük araştırma yöntemlerinin potansiyel güç ve sınırlarını inceleyeceğiz. Potansiyel Güç Durum İnceleme Çalışması ve Klinik Araştırma 1. Laboratuvar ortamının yapmacıklığından uzak kalmak 2. Çevre-insan ilişkisini tüm karmaşıklığıyla çalışmak 3. Bireyler üzerinde derinlemesine çalışma yapmak Anket ve Bağlantı Araştırması 1. Geniş değişkenler üzerinde çalışma yürütmek 2. Çok fazla insan arasındaki ilişki üzerinde çalışmak 3. Çok

Ölçümler güvenilir ve geçerli olmadığı sürece hangi konu üzerinde çalışıldığının, hangi metodun seçildiğinin hiçbir önemi yoktur. Güvenilirlik Güvenilirlik, yapılan gözlemin tekrarlandığında ikinci defa aynı sonuçları vermesi demektir. Güvenilirliği etkileyen bazı faktörler vardır. Örneğin, gözlemlenen kişinin araştırma yapıldığı andaki duygu ve hisleri geçici etkiler yaratabilir. Yaratılan bu geçici etkiler iki farklı günde yapılan aynı testin sonuçlarının

KARAKTER PSİKOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİ

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

Karakter hakkında bilgi edinmenin birden çok yolu vardır. Bir kişiyi her gün izleyerek, davranışlarından ve yaptıklarında nasıl biri olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz. Gözlemlemek istediğiniz insanı tanıyan diğer kişilerden bilgi alabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise kimsenin yargılarını dinlemeden kişinin hayatındaki objektif verilere bakmaktır (okul hayatı, çalışma hayatındaki performansı vb.). Bilginin Çeşitliliği Araştırmacı psikologlar bilgi verilerini dört kategoriye

Siz, geçmişinizin esiri misiniz? Yoksa, yaşadığınız zamanın olayları ve gelecekle ilgili istekleriniz mi sizi yönlendiriyor? Bilim inşaları, davranışların şimdiki zamandan etkilendiğini düşünürler. Bu, davranışları anlama da tek etkenin şimdiki zaman olduğunu gösterir. Fakat yaşadığınız anda gerçekleşen olaylar, uzak geçmişten veya yakın geçmişten etkilenmiş, gelecekle ilgili düşünceler doğrultusunda şekillenmiş olabilir. Karakter Üzerine Bilim Mümkün Mü? Hangi

Psikopatoloji ve Davranış Değişimi

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

İnsanlar, hayatlarında çeşitli problemlerle karşılaşırlar. Kendilerini stresli hissederler, fazla endişeli davranırlar, bazen ilişkilerini zedeleyebilecek tartışmalar içerisinde bulunurlar. Bunlara sebep olan problemleri bulmak ve değişim sağlayabilecek faktörler için çalışma yapılması gerekir. Bir başka deyişle, karakter teorisine ihtiyaç duyulur. Kişisel gelişim için önemli olan problemler psikopatoloji içerir. Bu kitapta yer alan çoğu kuramcı aynı zamanda birer terapisttir

İNSANLAR HAKKINDA SORULAR: NE, NASIL VE NEDEN

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

İnsanlar hakkında sorular genellikler üç tiptir? Ne gibi bir karaktere sahipler? Bu karakter nasıl oluştu? Neden oluştu? ‘’Ne?’’ sorusu ile insanın karakteristik özelliklerini ve bunlar arasındaki bağlantıyı keşfetmeye çalışır. ‘’Nasıl?’’ sorusu da karakterin nasıl etkilediği üzerinde durur. Genetik yapılar insan karakterini nasıl etkiler? Sosyal çevre insanı nasıl etkiler? Ve ‘’Neden?’’ sorusu ile de bireysel davranışların

Psikolojik Problemlerin Etkileşimsel Modelleri

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

Çocukluk problemlerini kavramsallaştırmaya yönelik hem kategorik hem de boyutsal yaklaşımlar davranış ve öğrenme problemlerinin çocukta doğuştan olan karakteristikler olduğunun varsayımına yol açar ve bir derece özelliklede otizm gibi rahatsızlıklar ile bu gibi zorlukları iyice düşünmek faydalı bir yoldur. Fakat çocukların problemleri tipik olarak aile üyeleri ve ailelerin gömülü olduğu daha geniş sosyal ve profesyonel ağları

Çocukta Sosyal Gelişim

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

Sosyal gelişim Aşağıdaki bölümlerde, duygusal gelişim, ahlaki gelişim, elişim kimliği, cinsiyet rolü gelişimi ve arkadaşlık gelişimi ve akran grubu ilişkilerinin gelişimi de dahil olmak üzere çocuğun sosyal gelişimi üzerinde yoğunlaşılacaktır. Duygusal gelişim Bir çocuğun sergileyebileceği duyguların aralığı yaşamın ilk birkaç yılı içerisinde artar. Doğumda bebekler, sürdürülen dikkat ve iğrenme ile gösterilen, kötü tatlara ve kokulara

Çocukta Dil Gelişimi

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

Zekayla ilgili çalışmalardaki bilgi işlem yaklaşımı, problem çözme becerisinin gelişimindeki çalışmalar için temel benzetme olarak bilgisayara başvurmaktadır. Bu yaklaşım, bazı temel sorulara cevap vermektedir. • Bir problem oluşturma ve çocuğun bir çözüm üretmesine aracılık eden modellerinaşama sıraları ve süreçleri belirli alanlar için geliştirilebilir mi? • Hafıza problemlerinin çözümünde ne tür stratejiler kullanılmıştır? • Problem çözümünde

Çocukta Bilişsel Gelişim

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

Zeka ve dil gelişimi arasındaki ayrım, bilişsel gelişim alanındaki araştırmacılar tarafından yapılmıştır ve bu ayrım klinik psikolojisi pratiği ile ilgili bulguların özetlenmesinde kullanılacaktır. Klinik psikolojisi pratiği ile ilgili olan zeka üzerindeki birçok araştırma üç gelenekle yürütülmüştür ve bulgular ayrı ayrı özetlenmiştir. • Psikometrik zeka testi hareketi • Piaget bilişsel gelişim geleneği • Bilgi işlem yaklaşımı

Çocukta Fiziksel Gelişim

Pazartesi, 01 Ağustos 2016 Yazar:

Fiziksel gelişim hakkındaki araştırmanın değerlendirmeleri çocuğun gelişiminin olduğu aşağıdaki resmi tanımlar. Doğumda, çocuklar iyi, kötü ve tatlı kokuları, ekşi ve tuz tatlarını ayırt edebilirler. Doğumdan önce bile, bebekler dokunsal dürtüye cevap verebilir ve annelerinin seslerini tanıyabilirler. Bir sesi belirleme yeteneği de doğumda olur. Yaşamın ilk haftalarında çocuklar azcık ötelerindeki objelere yoğunlaşabilirler ve karanlık-aydınlık farkına özel

Aile Yaşam Döngüsü

Pazar, 31 Temmuz 2016 Yazar:

Aileler, üyeliğin biyolojik, yasal, sevgisel, coğrafi ve tarihsel bağların birleşimine dayandığı kadarıyla tek sosyal sistemlerdir. Diğer sosyal sistemlerin aksine, aile sistemlerine giriş doğum, evlat edinme, besleme ve evlilik ile olur ve üyeler yalnızca ölüm sonucunda ayrılır. Tüm aile bağlarını ayırma hiç mümkün değildir. Dahası, aile üyeleri barınak ve gıda tedariği gibi özel, tanımlanabilir görevleri gerektiren

Sayfa Başı